امکانات آزمایشگاهی دانشگاه رازی کمتر از مراکز فنی و حرفه ای است

ارسال شده در: اخبار فناوری اطلاعات | 0

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در مراسم دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دانشجویان و اساتید دانشگاه رازی پس از ارائه پیشینه ای از سوابق علمی این دانشگاه اظهار داشت: امروز دستگاه ها و امکانات لازم به اندازه ای که در مراکز فنی و حرفه ای هست در دانشگاه ها نیست.

دکتر اعلمی آل آقا گفت: این دستگاه ها و امکانات که عموما های تک هم هستند بیش از آنکه به کار مراکز فنی و حرفه ای بیایند به در دانشگاه ها می خورند.

وی افزود اگر بخواهیم مدرک دانشگاهی به جواز کار و کسب تبدیل شود باید مراکز آزمایشگاهی در دانشگاه ها تقویت و تجهیز شود.

در ادامه این نشست مدیر حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه رازی کرمانشاه گزارشی از عملکرد دانشگاه در حوزه ICT را ارائه کرد.

پاسخ دهید