عکس دلهره‌آور نشنال جئوگرافیک از والون بلژیک

ارسال شده در: عکس | 0

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک به راه رفتم روی یک طناب بر فراز دره ای در منطقه والون بلژیک اختصاص دارد.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصویر امروز نشنال جئوگرافیک به راه رفتم روی یک طناب بر فراز دره ای در منطقه والون بلژیک اختصاص دارد.

منبع: نشنال جئوگرافیک

عکس دلهره‌آور نشنال جئوگرافیک از والون بلژیک

link

پاسخ دهید