مجموعه عکس عاشقانه دختر خارجی 2016

مجموعه عکس  عاشقانه دختر خارجی 2016 مناسب برای پروفایل

مجموعه عکس  عاشقانه دختر خارجی 2016

بوی تند پیراهنت

را

هیچگاه

نمیتوانم فراموش کنم

حتی موقعی که

در خیالم در حال خرید  بستنی باشم

برای دختری که قرار بود دختر ((ما)) باشد

و عطری شبیه عطر تو به مشامم بخورد…

پس هیچگاه حرف جدایی را نزن

چون حتی آن دخترک خیالی

خودش هم دوست دارد

که دختر واقعی ((ما)) باشد…

پس هیچگاه حرف جدایی را نزن

چون قرارست

من

و

تو

تا ابد ((ما)) بمانیم…

#مهدی_مطلق

 

بقیه عکس ها در ادامه مطللب . . . 

عکس دختر پسر عاشقانه

عکس دختر خارجی

عکس عاشقانه دختر خارجی 2016

عکس عاشقانه دختر خارجی 2016

عکس دختر برای پروفایل

عکس دختر برای پروفایل

عکس دختر ایران

عکس دختر خارجی

عکس دختر خارجی

مجموعه عکس عاشقانه دختر خارجی 2016

مجموعه عکس عاشقانه دختر خارجی 2016

مجموعه عکس عاشقانه دختر خارجی 2016

مجموعه عکس عاشقانه دختر خارجی 2016