مشوق های مناطق ویژه علم و فناوری اعلام شد

ارسال شده در: اخبار فناوری اطلاعات | 0

به گزارش خبرگار مهر، وحید احمدی عصر امروز در حاشیه صد و پنجاه و چهارمین کمیسیون دائمی شورای عتف در وزارت علوم گفت: مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، معافیت سود بازرگانی، عوارض تسهیلات بانکی، خدمات آموزشی آزمایشگاهی، استقرار در امکان با کاربری مسکونی، تامین ضمانتنامه و بیمه، تشکیل سهام در فرابورس، اولویت در واگذاری مراکز و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی از جمله مشوق های تعیین شده برای مناطق  ویژه علم و فناوری است.

وی افزود: این موضوعات تقسیم بندی شده اند و برنامه داریم به صورت مصوبه ای به دولت ارائه کنیم تا دولت نیز در قالب لایحه مشوق های مربوط به مناطق ویژه علم و فناوری را به مجلس ارائه کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در جلسه امروز کمیسیون های دائمی شورای عتف آئین نامه مکان یابی و استقرار کانون های اصلی و پهنه ها در مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد. قرار است با همکاری شورای عتف و شورای عالی معماری و شهرداری این آئین نامه تهیه و تدوین شود.

وی ادامه داد: اما در نهایت مرجع تصویب کننده این آئین نامه شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود که برای آن جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد: بر اساس این آئین نامه کاربری های مناطق ویژه علم و فناوری ساماندهی می شوند. بنابراین اعضای این جلسه قرار است تا یک هفته آینده نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه کنند تا در نهایت با تصویب شورای عالی شهرسازی، این آئین نامه عملیاتی شود.

احمدی تاکید کرد: همچنین در جلسه امروز اساسنامه منطقه ویژه علم و فناوی اصفهان نیز مورد بررسی قرار گرفت و این اساسنامه با برخی اصلاحات پذیرفته شد تا در جلسه شورای عتف مجددا بررسی شود.

پاسخ دهید