پاسخ دانشگاه صنعتی شریف درباره برنامه ماهواره شریف ست

ارسال شده در: اخبار فناوری اطلاعات | 0

پیچک : به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه در خصوص مطالب منتسب به دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در شبکه های مجازی و در خصوص تغییر برنامه پرتاب ماهواره شریف ست(دوستی)، تکذیبیه ای به شرح زیر صادر کرد:

به استحضار ملت فهیم ایران و دانشگاهیان می رساند که مطالب مطروحه توسط رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف بیان شده و رئیس کنونی دانشگاه صنعتی شریف در این مورد هیچ اظهار نظری نداشته است.

خاطرنشان می شود؛ دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص توضیحات مبسوطی در پایگاه اطلاع رسانی دولت ارایه کرده است.

پاسخ دهید