کجاست همنفسی ؟

حافظ

کجاست همنفسی
تا به شرح عرضه دهم
که دل چه می‌کشد
از روزگار هجرانش…
حافظ

سایت عاشقانه 98 لاو