آیین نوروز، آیین شیوع ویروس کرونا نشود

آیین نوروز، آیین شیوع ویروس کرونا نشود
وزیر کشور: باید تدابیری اندیشیده شود که هم آیین نوروز برگزار شود و هم خود نوروز به عنوان یک جشن باعث شیوع و اشاعه ویروس کرونا نشود.
منبع خبر : iribnews.ir