با سایت‌های قیمت گذار برخورد می‌شود

با سایت‌های قیمت گذار برخورد می‌شود
وزیر کشور: یکی از دلایل افزایش کاذب قیمت‌ها طبق بررسی کارشناسی وجود سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌گذاری است که با آن‌ها برخورد می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir