تمرینات بانوان رکابزن در جاده

تمرینات بانوان رکابزن در جاده
تمرینات تیم ملی دوچرخه سواری استقامت، امید و بزرگسالان بانوان، در حال پیگیری است.
منبع خبر : iribnews.ir