دفاع مکرون از توافق اتحادیه اروپا و چین

دفاع مکرون از توافق اتحادیه اروپا و چین
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از توافق نامه بحث برانگیزی که میان اتحادیه اروپا و چین در زمینه سرمایه گذاری منعقد شده است، دفاع کرد.
منبع خبر : iribnews.ir