پیش بینی افزایش دما در خراسان رضوی از فردا

پیش بینی افزایش دما در خراسان رضوی از فردا
از ظهر پنجشنبه دمای هوا در خراسان رضوی افزایش می یابد.
منبع خبر : iribnews.ir