تلاش فرانس برای جداسازی مسلمانان

تلاش فرانس برای جداسازی مسلمانان
قوانینی که از سوی دولت‌های متوالی فرانسه علیه مسلمانان اعمال شده، بخشی از یک رویکرد استعماری گذشته برای کنترل آن‌ها و به‌خصوص زنان مسلمان است.

ادعای تعهد به سکولاریسم؛ بهانه فرانسه برای اعمال فشار بر مسلمانان

ادعای تعهد به سکولاریسم؛ بهانه فرانسه برای اعمال فشار بر مسلمانان

فرانسه برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی قانون وضع میکند - DW

فرانسه برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی قانون وضع میکند - DW
تلاش فرانسه برای جداسازی مسلمانان

ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس فرانسه؛ شورای دولتی بر تصمیم دولت ...

ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس فرانسه؛ شورای دولتی بر تصمیم دولت ...
ادعای تعهد به سکولاریسم؛ بهانه فرانسه برای اعمال فشار بر مسلمانان

تلاش فرانسه برای به حاشیه راندن مسلمانان - خبرگزاری صدا و سیما

تلاش فرانسه برای به حاشیه راندن مسلمانان - خبرگزاری صدا و سیما
www.mizanonline.ir › حقوق بشر › عمومی

پشت پرده جدا کردن کودکان مسلمان از خانوادهها در کشورهای اروپایی

پشت پرده جدا کردن کودکان مسلمان از خانوادهها در کشورهای اروپایی
دولت فرانسه با کنترل مسلمانان از سنین جوانی، نهتنها تلاش میکند تا مخالفان را ساکت کند، بلکه در ذهن کودکان مسلمان برنامهریزی میکند که بتواند ...

پاکسازی قومی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

پاکسازی قومی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
فرانسه برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی قانون وضع میکند - DW

تعطیل شدن ۲۱ مسجد در فرانسه به بهانه ترویج ایدئولوژی "جدایی طلبی"

تعطیل شدن ۲۱ مسجد در فرانسه به بهانه ترویج ایدئولوژی "جدایی طلبی"
www.dw.com › fa-ir › فرانسه-برای-مبارزه-با-اسلامگ...

اروپا، شبپره هراسان (یادداشت روز) - روزنامه کیهان

اروپا، شبپره هراسان (یادداشت روز) - روزنامه کیهان
هر وقت در فرانسه درمورد خطرات "اسلام سیاسی" بحث می شود، مردم به سرعت درباره تلاش این گرایش برای شکاف و "جداسری اسلامگرایانه" صحبت میکنند. این ...

نبرد تور - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

نبرد تور - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس فرانسه؛ شورای دولتی بر تصمیم دولت ...
منبع خبر : iribnews.ir