ورود دولتی‌ها به تولید پروتز و لنگ شدن شرکت‌های خصوصی

ورود دولتی‌ها به تولید پروتز و لنگ شدن شرکت‌های خصوصی
منبع خبر : iribnews.ir