کمیته جلوگیری از تهدیدات سایبری در کشور تشکیل می‌شود

کمیته جلوگیری از تهدیدات سایبری در کشور تشکیل می‌شود
رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: بزودی کمیته جلوگیری از تهدیدات سایبری را در کشور تشکیل می‌دهیم.

کمیته جلوگیری از تهدیدات سایبری در کشور تشکیل می شود - قطره

کمیته جلوگیری از تهدیدات سایبری در کشور تشکیل می شود - قطره

هلال احمر ایران عضو گروه تهدیدات سایبری نهضت بین المللی صلیب ...

هلال احمر ایران عضو گروه تهدیدات سایبری نهضت بین المللی صلیب ...
رئیس جمعیت هلال احمر ایران با اشاره به طرح مباحث

تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم سایبری و فضای مجازی ...

تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم سایبری و فضای مجازی ...
تهدیدات سایبری

مقابله با تهديدات امنيتي و سايبري با استفاده از دانش روز - Dolat.ir

مقابله با تهديدات امنيتي و سايبري با استفاده از دانش روز - Dolat.ir
در

ارایه مدل پیشنهادی CERT سازمانهای دفاعی بهمنظور کاهش تهدیدات سایبری

ارایه مدل پیشنهادی CERT سازمانهای دفاعی بهمنظور کاهش تهدیدات سایبری
کمیته

ظام عملیاتی پدافند مردم محور (صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری ...

ظام عملیاتی پدافند مردم محور (صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری ...
صلیب سرخ ضمن اعلام اینکه ایران به این

تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم سایبری و فضای مجازی ...

تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم سایبری و فضای مجازی ...
کمیته

دستگاههای اجرایی ملزم به فعال کردن سامانه پدافند سایبری شدند

دستگاههای اجرایی ملزم به فعال کردن سامانه پدافند سایبری شدند
اضافه شد، گفت: به زودی
منبع خبر : iribnews.ir