مولدسازی دارایی‌ها راهکاری فراموش شده

مولدسازی دارایی‌ها راهکاری فراموش شده
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی: پیگیر تصویب اساسنامه "نهاد مولدساز" و تشکیل آن، مطابق تبصره ۵ قانون بودجه هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir