محمدرضا اسکندری سرپرست جدید منطقه آزاد اروند شد.

محمدرضا اسکندری سرپرست جدید منطقه آزاد اروند شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد محمد رضا اسکندری را به عنوان سرپرست جدید منطقه آزاد اروند معرفی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir