برگزاری نشست تخصصی فرماندهان نیروی دریایی و هوانیروز ارتش

برگزاری نشست تخصصی فرماندهان نیروی دریایی و هوانیروز ارتش
نشست تخصصی فرماندهان و معاونان نیروی دریایی و هوانیروز ارتش در ستاد هوانیروز برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir