پاکسازی مسیر‌های آبی کشاورزی در روستا‌های اراک

پاکسازی مسیر‌های آبی کشاورزی در روستا‌های اراک
در اوایل فصل بهار کشاورزان شهرستان شازند در استان مرکزی برای استفاده بهتر از بارش‌های بهاری در زمین‌های کشاورزی خود قنات‌ها و مسیر‌های آبیاری را لایروبی می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir