موضوعات جاری ما و آژانس با روال عادی در حال پیگیری است

موضوعات جاری ما و آژانس با روال عادی در حال پیگیری است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: یکشنبه ۲۸ آذرماه فرآیند بررسی‌های فنی - امنیتی دوربین‌ها توسط ایران آغاز می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir