انتخاب دبیرانجمن کشتی کارگران کشور

انتخاب دبیرانجمن کشتی کارگران کشور
رضا غلامی بعنوان دبیر انجمن کشتی کارگران کشور منصوب شد.
منبع خبر : iribnews.ir