نگرانی نماینده ایران از پیامدهای قاچاق سلاح های سبک

نگرانی نماینده ایران از پیامدهای قاچاق سلاح های سبک
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد درباره پیامد‌های تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک و دستیابی افراد غیرمجاز به اینگونه سلاح‌ها نگران هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir