اعتصاب کارکنان خانه های سالمندان فرانسه

اعتصاب کارکنان خانه های سالمندان فرانسه
کارکنان حدود ۳۰ مرکز از مراکز تحت نظر گروه اورپئا "Orpea" فرانسه که در زمینه اسکان سالمندان فعالیت دارند، امروز جمعه، اعتصاب کردند.
منبع خبر : iribnews.ir