سامانه انتخاب رشته مجازی دواطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۱ (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹)

سامانه انتخاب رشته مجازی دواطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۱ (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹)
سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: یک میلیون و ۱۰۰ هزار داواطلب آزمون سراسری ۱۴۰۱ مجاز به انتخاب رشته هستند. همچنین سامانه انتخاب رشته مجازی داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۱ در تارنمای این سازمان فعال است که شانس قبولی در ۳۰۰ کد رشته محل را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. همکارم سیلسپور گزارش می‌دهد ...
منبع خبر : iribnews.ir