مقدمات اتصال آزادراه خرم آباد - اراک به خرم - زال فراهم شود

مقدمات اتصال آزادراه خرم آباد - اراک به خرم - زال فراهم شود
استاندار لرستان گفت: مقدمات اتصال آزادراه خرم‌آباد - بروجرد - اراک به آزادراه خرم‌آباد - پل‌زال فراهم شود.
منبع خبر : yjc.news