تعطیلی اتاق بازرگانی آمریکا در چین

تعطیلی اتاق بازرگانی آمریکا در چین
دولت چین دستور تعطیلی اتاق بازرگانی آمریکا در شهر «چنگدو» در جنوب غربی این کشور را صادر کرد.
منبع خبر : yjc.news