هفتمین جلسه ارتقای قاریان ممتاز قرآن برگزار شد

هفتمین جلسه ارتقای قاریان ممتاز قرآن برگزار شد
هفتمین جلسه از چهاردهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم، با حضور تعدادی از قاریان و مشارکت برخط و تصویری تعداد دیگری از قرای ممتاز سراسر کشور، برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir