جزئیات ورود محموله های واکسن کرونا به کشور

جزئیات ورود محموله های واکسن کرونا به کشور
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک: با ورود پنجاهمین محموله واکسن به تعداد ۳میلیون و ۲۰۰ هزار دز انواع سینوفارم از سبدکووکس تا اول روز شنبه ۲۰ شهریور تعداد واکسن‌های وارداتی ازمرز ۵۰ میلیون گذشت.
منبع خبر : iribnews.ir