افزایش قیمت خودرو دوباره جدی شد

افزایش قیمت خودرو دوباره جدی شد
مدیر روابط عمومی سازمان بورس از مطرح شدن مجدد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال آن خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com