راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم است

راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم است
رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان راهبرد مأیوس کردن مردم را در پیش گرفته‌اند، گفت: آنان از اینکه فضای امیدواری در کشور ایجاد شده ناراحت و عصبانی هستند و با طرح ادعاهای غیرواقع به دنبال ایجاد یأس در بین آحاد مردم هستند، لذا همه باید در مقابل اینگونه هجمه‌ها، هوشیار باشند.
منبع خبر : iribnews.ir