افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کشور را به خودکفایی می‌رساند

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کشور را به خودکفایی می‌رساند
نایب رئیس مجلس گفت: وقتی با تصمیم انقلابی قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کرد، بسیاری از کشاورزان به کشت این محصول روی آوردند و به زودی به خودکفایی هم خواهیم رسید.
منبع خبر : iribnews.ir