مقاومت برای دفع تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی آمادگی دارد

مقاومت برای دفع تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی آمادگی دارد
عضو دفتر سیاسی حماس گفت: ما در حال تقویت روابط خود با قدرت‌های منطقه‌ای هستیم که عادی سازی روابط و هماهنگی امنیتی با رژیم اشغالگر را رد می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir