برخورد قاطع با دستگاه‌های متخلف در صدور مجوز‌های کسب‌وکار

برخورد قاطع با دستگاه‌های متخلف در صدور مجوز‌های کسب‌وکار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تبیین سیاست‌ها و راهبرد‌های سازمان در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» راهبرد‌های شانزده گانه سازمان بازرسی را در سال ۱۴۰۱ تشریح کرد.
منبع خبر : iribnews.ir