کانادا باز هم به عربستان تسلیحات صادر کرد

کانادا باز هم به عربستان تسلیحات صادر کرد
با وجود مخالفت های گسترده حقوق بشری، کانادا طی سال ۲۰۲۰ حدود ۷۴ میلیون دلار اسلحه به عربستان فروخته است.
منبع خبر : mehrnews.com