آمریکا از تحریم چهار شهروند ایرانی خبر داد

آمریکا از تحریم چهار شهروند ایرانی خبر داد
آمریکا با انتشار بیانیه ای از تحریم چهار فرد ایرانی با طرح ادعای «تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی-آمریکایی» خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com