امنیت وارداتی تامین کننده منافع پایدار کشور‌های منطقه نیست

امنیت وارداتی تامین کننده منافع پایدار کشور‌های منطقه نیست
دریابان شمخانی گفت: امروز همه کشور‌های منطقه به این باور رسیده اند که امنیت وارداتی نمی‌تواند تامین کننده منافع بلند مدت آنان باشد و تنها راه دستیابی به ثبات و امنیت پایدار همکاری مسئولانه کشور‌های منطقه با یکدیگر است.
منبع خبر : iribnews.ir