خدمات شهرداری تهران به بی خانمان‌ها در زمستان ۱۴۰۰

خدمات شهرداری تهران به بی خانمان‌ها در زمستان ۱۴۰۰
شهرداری تهران با اسکان افراد بی ­خانمانی که سرپناهی برای زندگی ندارند و به اجبار در خیابان­‌ها اقامت دارند در گرمخانه ها خدمات ارائه می دهد.
منبع خبر : iribnews.ir