تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی علت اصلی افزایش قیمت دارو

تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی علت اصلی افزایش قیمت دارو
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی و تامین ریالی آن توسط سازمان برنامه و بودجه را علت اصلی افزایش قیمت دارو دانست و گفت: مصوبه مجلس شفاف است و بر اساس آن قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش می‌یافت.
منبع خبر : iribnews.ir