ایجاد شفافیت در بازار؛ هدف اعلام قیمت ۲۰ قلم کالای اساسی

ایجاد شفافیت در بازار؛ هدف اعلام قیمت ۲۰ قلم کالای اساسی
مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی گفت: هدف اساسی اعلام قیمت ۲۰ قلم کالای اساسی ایجاد شفافیت و آگاهی در بازار است تا مردم با چشم باز کالای خود را انتخاب کنند.
منبع خبر : iribnews.ir