ابلاغ اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

ابلاغ اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
معاون اول رئیس جمهور اجرای مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را ابلاغ کرد.
منبع خبر : iribnews.ir