تشديد اوضاع بحرانی‌ در عراق

تشديد اوضاع بحرانی‌ در عراق
کارشناس مسائل عراق گفت برگزاری تظاهرات در خیابان، راه حل بحران عراق نیست و طرف‌ها بايد با گفتگو مشکل را حل کنند.
منبع خبر : iribnews.ir