امضای تفاهم نامه همکاری در احیای جوامع روستایی

امضای تفاهم نامه همکاری در احیای جوامع روستایی
آیین امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir