سردار حجازی عمر پربرکت خود را در راه خدمت به نظام گذاشت

سردار حجازی عمر پربرکت خود را در راه خدمت به نظام گذاشت
آیت‌الله جوادی آملی گفت: سرلشکر شهید حجازی همواره عمر پربرکت خود را در راه خدمت به نظام گذاشت.
منبع خبر : iribnews.ir