جریمه سنگین در انتظار شرکت‌های گران فروش

جریمه سنگین در انتظار شرکت‌های گران فروش
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۴ میلیارد تومانی یکی از فروشگاه‌های بزرگ مجازی به علت گران‌فروشی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir