اوقات شرعی شانزدهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم دی ماه در سمنان
امروز پنج شنبه، شانزدهم دی ماه، سوم جمادی الثانی، ششم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir