ششمین نشست شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد

ششمین نشست شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد
ششمين جلسه شورای اطلاع رسانی دولت در دوره سيزدهم ، عصر روز چهارشنبه به رياست دكتر بهادری جهرمی و حضور اعضا تشكيل شد.
منبع خبر : iribnews.ir