آموزش زبان فارسی با سامانه‌ای وب محور

آموزش زبان فارسی با سامانه‌ای وب محور
سامانه آموزش وب محور مینا برای آموزش زبان فارسی در اقصی نقاط دنیا رونمایی شد.
منبع خبر : iribnews.ir