اوقات شرعی بیستم و یکم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیستم و یکم شهریور در سمنان
امروز یکشنبه، بیستم و یکم شهریور، پنجم صفر و دوازدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir