اوقات شرعی بیست و سوم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و سوم شهریور در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و سوم شهریور، هفتم صفر و چهاردهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir