اوقات شرعی دهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی دهم شهریور در سمنان
امروز چهارشنبه، دهم شهریور، بیستم و سوم محرم و یکم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir