انرژی هسته‌ای در خدمت صنعت کشاورزی

انرژی هسته‌ای در خدمت صنعت کشاورزی
یکی از مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، استفاده از پرتودهی در صنعت کشاورزی است.
منبع خبر : iribnews.ir